Mountain Top

Mountain Top

แผ่นปิดกระบะ Mountain Top Roll แผ่นปิดกระบะ 1 ชุด ฝาปิดกระบะแบบสไลด์ Mountain Top เหมาะสำหรับ ผู้คนที่ชอบไปท่องเที่ยวในสไตล์แบบ Off Road ผู้คนที่ต้องการปกป้องสัมภาระจากสภาพอากาศและปลอดภัยจากการโดนโจรกรรม ผู้คนที่รักการแต่งรถเป็นชีวิตจิตใจ รุ่นรถ TOYOTA REVO...

ราคาเริ่มต้น

36,000.00 ฿
Spinner