TOYO

TOYO

ยาง TOYOTIRES OPEN COUNTRY R/T 1 เส้น ตอบสนองทั้งประสิทธิภาพบนถนนขรุขระ และความนุ่มสบายบนทางเรียบ ผสมประสานอย่างเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในการออกแบบดอกยางและแก้มยาง จึงให้แรงกรุยดีบนถนนขรุขระและประสิทธิภาพดีบนทางเรียบทั้งในสภาพผิวถนนแห้งและเปียก รวมทั้งให้อายุการใช้งานที่พึงพอใจต่อผู้ใช้

ราคาเริ่มต้น

6,000.00 ฿
Spinner